Nemasys L

Registreringsnummer: 2010.12
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Steinernema kraussei
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Nematode
Behandlet
13. apr. 2010
Godkjent til
31. des. 2017
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2010.12
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER