Retro

Registreringsnummer: 2014.44
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Dikvat dibromid: 374 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
2. des. 2014
Godkjent til
4. mai 2019
Tillatt brukt til
4. feb. 2020
Tillatt solgt til
4. nov. 2019
Merknad
Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2014.44
Godkjent til
4. mai 2019
Tillatt solgt til
4. nov. 2019
Tillatt brukt til
4. feb. 2020
Merknad
Produktet kan importeres og selges frem til og med 04. november 2019, og videre lagres og brukes til og med 04. februar 2020.
Importør
FELLESKJØPET AGRI SA AVD HOLSTAD
POSTBOKS 344
1402
SKI