Roundup Max

Registreringsnummer: 2005.28
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Glyfosat: 785 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
11. okt. 2005
Godkjent til
27. sep. 2016
Tillatt brukt til
27. mars 2018
Tillatt solgt til
27. mars 2017
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2005.28
Godkjent til
27. sep. 2016
Tillatt solgt til
27. mars 2017
Tillatt brukt til
27. mars 2018