Fastac 50

Registreringsnummer: 2009.72.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Alfacypermetrin: 54.9 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
9. mai 2011
Godkjent til
31. juli 2020
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Merknad
Ga-FA Vestfold/Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mot gulrotflue, nattfly og lus i blad- og kruspersille og mot nattfly og lus i dill. Friland. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Biemerking
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2003.18
Godkjent til
31. des. 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert bruksområde.
Registreringsnummer
2003.18.06
Godkjent til
31. des. 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Redusert bruksområde.
Registreringsnummer
2009.72.14
Godkjent til
31. juli 2020
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Ga-FA Vestfold/Norsk Landbruksrådgiving Rogaland. Mot gulrotflue, nattfly og lus i blad- og kruspersille og mot nattfly og lus i dill. Friland. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Registreringsnummer
2009.72.14
Godkjent til
31. juli 2020
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Registreringsnummer
2009.72.14
Godkjent til
31. juli 2020
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot jordloppe, sommerfugllarver, glansbille og bladlus i ruccola. Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Registreringsnummer
2009.72.14
Godkjent til
31. juli 2020
Tillatt solgt til
31. jan. 2021
Tillatt brukt til
31. jan. 2022
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot mot gulrotflue, minerflue, nattfly og bladlus i stangselleri. Fornyet.Godkjenning går ut 31.07.2020 og vil ikke bli fornyet. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 31. januar 2021, og videre lagres og brukes frem til og med 31.januar 2022.
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER
Registreringsinnehaver
BASF AS
KALVEBOD BRYGGE 45
KØBENHAVN V
DK-1560
DENMARK