UgressNIX DV

Registreringsnummer: 2016.12
Virksomt stoff
  • Eddiksyre: 60 g/L
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
26. juni 2012
Godkjent til
30. nov. 2027
Hobbybruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2011.13
Godkjent til
30. juni 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
TERGENT AB
MÖRSAREGATAN 11
SE-25466 HELSINGBORG SVERIGE
SE-25466
Registreringsinnehaver
TERGENT AB
MÖRSAREGATAN 11
SE-25466 HELSINGBORG SVERIGE
SE-25466