Gratil 75 WG

Registreringsnummer: 2014.2
Virksomt stoff
  • Amidosulfuron: 750 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
27. sep. 2013
Godkjent til
31. des. 2024
Off-label
Off label-godkjenninger
Om godkjenningen
Norsk Juletre.Mot einstape i juletreproduksjon.
Godkjent dato
23. jan. 2014
Godkjent til
31. des. 2024
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2001.29
Godkjent til
30. sep. 2005
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2006.47
Godkjent til
30. sep. 2013
Tillatt solgt til
31. des. 2014
Tillatt brukt til
31. des. 2015
Merknad
Produktet med etiketten med reg.num. 2006.47 kunne selges fram til 31.12.2013 og brukes t.o.m. 31.12.2014
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME