Ariane S

Registreringsnummer: 2006.37.17
Virksomt stoff
  • Fluroksypyr-meptyl: 57.6 g/l
  • Klopyralid: 20 g/l
  • MCPA: 200 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
8. nov. 2006
Godkjent til
31. des. 2026
Merknad
Mattilsynet anbefaler at det går en periode på 21 dager fra sprøyting og til dyr slippes ut på beite.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
98.2.99
Godkjent til
29. juli 2001
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
DOW AGROSCIENCES DANMARK AS
SORGENFRIVEJ 15
DK-2800
LYNGBY
Registreringsinnehaver
CORTEVA AGRISCIENCE DENMARK AS
LANGEBROGADE 1
KØBENHAVN K
1411
DK