Eretmocerus-System

Registreringsnummer: 2007.56.09
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Eretmocerus eremicus: 100 %
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Snylteveps
Behandlet
15. des. 2009
Godkjent til
30. juni 2017
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.56.09
Godkjent til
30. juni 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR