Arelon

Registreringsnummer: 95.39
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • isoproturon: 500 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
15. mai 1995
Godkjent til
1. mars 1999
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
95.39
Godkjent til
1. mars 1999
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME