Dithane Newtec

Registreringsnummer: 90.48a-b
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Mankozeb: 770 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
-
Godkjent til
4. des. 1995
Merknad
Helse. Preparat med reg.nr 99.63 er fortsatt gyldig.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
90.48a-b
Godkjent til
4. des. 1995
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Helse. Preparat med reg.nr 99.63 er fortsatt gyldig.
Importør
AGROVEKST AS
MØLLEVN 6
1540
VESTBY