Metaxon

Registreringsnummer: 2016.29.21
Virksomt stoff
  • MCPA: 750 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
14. sep. 2021
Godkjent til
15. aug. 2026
Merknad
Het tidilgere MCPA 750 Flytende
Off-label
Minor use
Off label-godkjenninger
Om godkjenningen
Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Godkjent dato
3. apr. 2017
Godkjent til
15. aug. 2026
Om godkjenningen
Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Godkjent dato
7. mars 2017
Godkjent til
15. aug. 2026
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
Viken fylkeskommune. Mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Godkjent dato
24. aug. 2022
Godkjent til
15. aug. 2026
Tilleggsetikett
94_27656
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2016.29
Godkjent til
14. sep. 2021
Tillatt solgt til
14. mars 2022
Tillatt brukt til
14. mars 2023
Merknad
Het tidligere MCPA 750 Flytende. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.
Registreringsnummer
2007.7.14
Godkjent til
30. juni 2013
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Tillat solgt tom 30.05.17, tillat brukt tom 30.05.18.
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
NUFARM DEUTSCHLAND GMBH
IM MEDIAPARK 4E
50670
KØLN