Rotstop WP

Registreringsnummer: 2008.54
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Phlebiopsis gigantea: 120 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vannløselig pulver
Behandlet
1. okt. 2007
Godkjent til
30. apr. 2023
Tillatt brukt til
30. apr. 2023
Tillatt solgt til
30. apr. 2023
Merknad
Ikke søkt om regodkjenning i Norge.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.54
Godkjent til
30. apr. 2023
Tillatt solgt til
30. apr. 2023
Tillatt brukt til
30. apr. 2023
Merknad
Ikke søkt om regodkjenning i Norge.
Importør
GRANLI PLANTESKOLE
SJØLIVEIEN 29
2210
GRANLI
Registreringsinnehaver
DANSTAR FERMENT AG
POSTSTRASSE 30
CH-6300
ZUG