Finale

Registreringsnummer: 96.58
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • glufosinat-ammonium: 183 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
4. juli 1996
Godkjent til
24. jan. 2000
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
96.58
Godkjent til
24. jan. 2000
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME