PreFeRal WG

Registreringsnummer: 2018.5
Virksomt stoff
  • Paecilomyces fumosoroseus: 180 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
22. aug. 2017
Godkjent til
31. des. 2031
Merknad
Reg.nr. 2010.6 er tillat solgt tom 21.09.18, og tillat brukt tom 21.09.19.
Mikroorganisme
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2010.6
Godkjent til
30. mai 2018
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Tillat solgt tom 21.09.18, tillat brukt tom 21.09.19.
Importør
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR
Registreringsinnehaver
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR