Sluxx HP

Registreringsnummer: 2010.18.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Jern(III)fosfat: 30 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Granulat
Behandlet
6. juli 2010
Godkjent til
31. des. 2015
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2010.18.14
Godkjent til
31. des. 2015
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-