Hussar Tandem OD

Registreringsnummer: 2013.28
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Diflufenikan: 150 g/l
  • Jodsulfuron-metyl natrium: 10 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Oljebasert dispersjon
Behandlet
12. des. 2013
Godkjent til
31. des. 2018
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Merknad
Godkjenning utgår 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Salg og distribusjon tillatt t.o.m. 30.06.2019. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2020.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2013.28
Godkjent til
31. des. 2018
Tillatt solgt til
30. juni 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2020
Merknad
Godkjenning utgår 31.12.2018 og vil ikke bli fornyet. Salg og distribusjon tillatt t.o.m. 30.06.2019. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2020.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME