Pistol

Registreringsnummer: 2012.28.18
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Diflufenikan: 40 g/l
  • Glyfosat: 250 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
20. des. 2018
Godkjent til
31. des. 2022
Tillatt brukt til
31. des. 2023
Tillatt solgt til
30. juni 2023
Merknad
Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2012.28.18
Godkjent til
31. des. 2022
Tillatt solgt til
30. juni 2023
Tillatt brukt til
31. des. 2023
Merknad
Nytt reg.nr i 2018. Reg.nr 2012.28.14 er ikke tillat å importere lenger, men kan selges og brukes så lenge reg.nr. 2012.28.18 er godkjent. Godkjenningen (reg.nr. 2012.28.18) utløper etter 31.12.2022, med avviklingsperiode for salg til 30.06.2023, og bruk og lagring til 31.12.2023.
Registreringsinnehaver
BASF AS NORGE
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER