Ally 50 ST

Registreringsnummer: 2007.1
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Metsulfuron-metyl: 520.83 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløselig tablett
Behandlet
19. des. 2006
Godkjent til
31. des. 2017
Merknad
Hedmark Forsøksring. Mot ugras i grasmark.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.1
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Hedmark Forsøksring. Mot ugras i grasmark.
Registreringsnummer
2007.1
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
30. juni 2018
Tillatt brukt til
30. juni 2019
Merknad
Tillat solgt tom 30.06.18, tillat brukt tom 30.06.19
Registreringsinnehaver
CHEMINOVA AS
THYBORØNVEJ 78
HARBOØRE
7673