Cycocel 750

Registreringsnummer: 2016.14.18
Virksomt stoff
  • klormekvatklorid: 750 g/l
Preparat type
Vekstregulator
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
11. mars 2016
Godkjent til
30. nov. 2024
Merknad
Endret reg.nr den 2.10.18 Det medfører at produkt med etiketter som har med ny faremerking men med gammelt registreringsnummer (2016.14) kan selges ut og brukes, men ikke importeres.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
94.24
Godkjent til
5. mars 1997
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2001.31
Godkjent til
31. mars 2004
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER
Registreringsinnehaver
BASF AS
KALVEBOD BRYGGE 45
KØBENHAVN V
DK-1560
DENMARK