Beiset såvare

Registreringsnummer: 97.75
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • tiram: 3 g/kg
  • tiofanatmetyl: 2 g/kg
Preparat type
Beiset såvare
Formulering
Ukjent
Behandlet
6. okt. 1997
Godkjent til
-
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
97.75
Godkjent til
-
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR