Acanto Prima

Registreringsnummer: 2008.3
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Cyprodinil: 300 g/kg
  • pikoksystrobin: 80 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
26. apr. 2010
Godkjent til
31. des. 2017
Merknad
Norges Golfforbund. Mot overvintringssopper og bladflekksopper på golfbaner.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.3
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Norges Golfforbund. Mot overvintringssopper og bladflekksopper på golfbaner.
Registreringsnummer
2008.3
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot brunflekk, mjøldogg, rust og andre soppsykdommer i grasfrøeng.
Registreringsnummer
2008.3
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Norsk Frøavlerlag. Mot timoteibrunflekk i frøeng av timotei og engsvingelbrunflekk i frøeng av engsvingel.
Registreringsnummer
2008.3.14
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
30. mai 2018
Tillatt brukt til
30. nov. 2018
Merknad
Siste dag for salg 30.05.18, siste dag for besittelse og bruk 30.11.2018
Importør
DUPONT NORGE AS
GRENSEVEIEN 91, POSTBOKS 6154 ETTERSTAD
0602
OSLO
Registreringsinnehaver
DUPONT SVERIGE AB
ADRESSE IKKE ANGITT
9999