Beiset såvare

Registreringsnummer: 99.47
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • imazalilsulfat
Preparat type
Beiset såvare
Formulering
Ukjent
Behandlet
24. aug. 1999
Godkjent til
31. mars 2002
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
99.47
Godkjent til
31. mars 2002
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
ABC AGROPARTNER AS
POSTBOKS 547
1401
SKI