Envidor 240 SC

Registreringsnummer: 2011.5.19
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • spirodiklofen: 240 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
2. juli 2012
Godkjent til
31. juli 2021
Tillatt brukt til
31. des. 2021
Tillatt solgt til
31. des. 2021
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving, v/Sigrid Mogan. Mot midd i søktkirsebær i tunnel, friland og under plasttak. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.
Biemerking
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2011.5.19
Godkjent til
31. juli 2021
Tillatt solgt til
31. des. 2021
Tillatt brukt til
31. des. 2021
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving, v/Sigrid Mogan. Mot midd i søktkirsebær i tunnel, friland og under plasttak. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.
Registreringsnummer
2011.5.14
Godkjent til
3. des. 2020
Tillatt solgt til
3. des. 2019
Tillatt brukt til
3. des. 2020
Merknad
Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020.
Registreringsnummer
2011.5.19
Godkjent til
31. juli 2021
Tillatt solgt til
31. des. 2021
Tillatt brukt til
31. des. 2021
Merknad
Registreringsnummer 2011.5.14 er tilltatt solgt til og med 03.12.2019 og brukt til og med 03.12.2020. Godkjenningen utløper 31.07.2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Envidor 240 SC (2011.5.19) kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. desember 2021.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME