Focus Ultra

Registreringsnummer: 2007.19.19
Virksomt stoff
  • Sykloksydim: 100 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
6. mai 2019
Godkjent til
31. aug. 2027
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.19.14
Godkjent til
31. mai 2022
Tillatt solgt til
6. nov. 2019
Tillatt brukt til
6. nov. 2020
Merknad
Etiketten utfases, tillatt salg og distribusjon tom 06.11.2019 og tillatt bruk tom 06.11.2020
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER
Registreringsinnehaver
BASF AS
KALVEBOD BRYGGE 45
KØBENHAVN V
DK-1560
DENMARK