Alar 85 SG

Registreringsnummer: 2012.25.23
Virksomt stoff
  • Daminozid: 850 g/kg
Preparat type
Vekstregulator
Formulering
Granulat
Behandlet
1. sep. 2023
Godkjent til
15. sep. 2026
Merknad
Etikett med reg.nr 2012.25.17 er tillatt solgt t.o.m. 01.03.2024 og tillatt brukt t.o.m 01.03.2025
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2004.66.08
Godkjent til
31. mars 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
99.19.99
Godkjent til
31. mars 2004
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsinnehaver
UPL HOLDINGA COOPERATIEF UA
ADRESSE IKKE ANGITT
9999