1,4SIGHT

Registreringsnummer: 2020.11.22
Virksomt stoff
  • 1,4-dimetylnaftalen: 1014 g/L
Preparat type
Vekstregulator
Formulering
Hot fogging concentrate (varmdamp konsentrat)
Behandlet
20. juni 2022
Godkjent til
30. juni 2025
Merknad
Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2020.11
Godkjent til
30. juni 2025
Tillatt solgt til
17. des. 2022
Tillatt brukt til
17. des. 2023
Merknad
Til bruk i tette potetlager. Produkter med reg. nr. 2020.11 fases ut pga skjerpet faremerking, med siste dato tillatt solgt 17.12.22, og siste dato tillatt brukt 17.12.23.
Registreringsinnehaver
DORMFRESH LTD
RIVERVIEW HOUSE, FRIARTON ROAD
PERTH PH2 8DF, SCOTLAND, U.K.
PH2 8DF
PERTH