Attribut SG 70

Registreringsnummer: 2020.6
Virksomt stoff
  • Propoksykarbazon-natrium: 700 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vannløslig granulat
Behandlet
15. okt. 2019
Godkjent til
31. aug. 2033
Merknad
Reg.nr. 2016.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2016.1
Godkjent til
15. okt. 2019
Tillatt solgt til
15. apr. 2020
Tillatt brukt til
15. apr. 2021
Merknad
Reg.nr. 20116.1 er tillat solgt tom 15.04.2020, og tillat brukt tom 15.04.2021.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS
ARNE JACOBSENS ALLÉ 13
COPENHAGEN S, 2300, DENMARK
9999