Alar 85 SG

Registreringsnummer: 2005.8
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Daminozid: 850 g/kg
Preparat type
Vekstregulator
Formulering
Granulat
Behandlet
2. mars 2005
Godkjent til
31. mars 2012
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2005.8
Godkjent til
31. mars 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
ARYSTA LIFESCIENCE GREAT BRITAIN LTD
ADRESSE IKKE ANGITT
9999