Milbeknock

Registreringsnummer: 2012.7.18
Virksomt stoff
  • Milbemektin: 9.3 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Emulsjonskonsentrat
Behandlet
1. nov. 2018
Godkjent til
15. feb. 2026
Merknad
Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Biemerking
Avdriftsreduksjon
Minor use
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
Belchim Crop Protection. Mot spinnmidd og Aculops spp. på tomat i veksthus og på agurk i veksthus og friland.
Godkjent dato
12. jan. 2023
Godkjent til
15. feb. 2026
Tilleggsetikett
3431_27675
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2012.7.14
Godkjent til
1. nov. 2018
Tillatt solgt til
1. mai 2019
Tillatt brukt til
1. mai 2020
Merknad
Signifikant formuleringsendring. Reg.nr. 2012.7.14 er tillat solgt tom 01.05.2019, og tillat brukt tom 01.05.2020.
Registreringsinnehaver
CERTIS BELCHIM BV
STADSPLATEU 16
3521 AZ UTRECHT
9999