Fungazil A

Registreringsnummer: 2009.86.16
Virksomt stoff
  • Imazalil: 25 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp
Formulering
Liquid seed treatment (Væske for beising)
Behandlet
13. juni 2008
Godkjent til
31. des. 2025
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
99.44
Godkjent til
31. mars 2002
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2002.133
Godkjent til
31. mars 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Registreringsnummer
2002.133.02
Godkjent til
31. mars 2007
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Registreringsnummer
2002.133.03
Godkjent til
31. mars 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Skjerpet merking på helse.
Registreringsinnehaver
FELLESKJØPET AGRI SA HOVEDKONTOR LILLESTRØM
ADRESSE IKKE ANGITT
9999