Basagran SG

Registreringsnummer: 2006.23.14
Virksomt stoff
  • Bentazon: 870 g/kg
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
20. sep. 2006
Godkjent til
31. mai 2026
Off-label
Off label-godkjenninger
Om godkjenningen
Hedmark Forsøksring. Mot ugras i sjalottløk og kepaløk.
Godkjent dato
18. apr. 2007
Godkjent til
31. mai 2026
Om godkjenningen
Norsk Frøavlerlag. Mot balderbrå og andre ugras i frøeng av kvitkløver.
Godkjent dato
19. mai 2010
Godkjent til
31. mai 2026
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2000.136.04
Godkjent til
30. sep. 2006
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BASF AS
LILLEAKERVEIEN 2C
POSTBOKS 563
1327
LYSAKER
Registreringsinnehaver
BASF AS
KALVEBOD BRYGGE 45
KØBENHAVN V
DK-1560
DENMARK