Gusathion

Registreringsnummer: 2003.101
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • azinfosmetyl: 255 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Vannløselig pulver
Behandlet
-
Godkjent til
31. des. 2003
Merknad
Trukket av Landbrukstilsynet
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2003.101
Godkjent til
31. des. 2003
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Trukket av Landbrukstilsynet
Importør
NORGRO AS DRAMMEN
SVEND HAUGSGATE 5
3013
DRAMMEN