Provado Plus

Registreringsnummer: 2007.118
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Imidakloprid: 0.25 g/kg
  • Rapsolje: 1 g/kg
  • metiokarb: 0.5 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Bruksferdig løsning
Behandlet
23. jan. 2007
Godkjent til
31. mars 2011
Biemerking
Hobbybruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.118
Godkjent til
31. mars 2011
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsnummer
2011.14
Godkjent til
31. mars 2016
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BAYER AS - BAYER ENVIRONMENTALSCIENCE
POSTBOKS 14
0212
OSLO