Agroxone

Registreringsnummer: 2016.31.21
Virksomt stoff
  • MCPA: 750 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Løselig konsentrat
Behandlet
14. sep. 2021
Godkjent til
15. aug. 2027
Merknad
Het tidligere Nufarm MCPA 750
Off-label
Minor use
Off label-godkjenninger
Om godkjenningen
Norsk Frøavlerlag. Mot åkertistel og åkerdylle i frøåret i graseng.
Godkjent dato
3. apr. 2017
Godkjent til
15. aug. 2027
Om godkjenningen
Norsk Juletre. Mot ugras i mjølkefamilien og snellefamilien i juletre og pyntegrønt.
Godkjent dato
7. mars 2017
Godkjent til
15. aug. 2027
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
Viken fylkeskommune. Mot rotugras i felt med busker, stauder og trær i grøntanlegg.
Godkjent dato
24. aug. 2022
Godkjent til
15. aug. 2027
Tilleggsetikett
3823_27654
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2016.31
Godkjent til
14. sep. 2021
Tillatt solgt til
14. mars 2022
Tillatt brukt til
14. mars 2023
Merknad
Het tidligere Nufarm MCPA 750, endret 31.08.2021. Denne etiketten utgår 14.09.2021. Siste dag for salg vil være 14.03.2022 og siste dag for bruk 14.03.2023.
Registreringsnummer
2012.19.14
Godkjent til
30. juni 2013
Tillatt solgt til
12. juni 2017
Tillatt brukt til
12. juni 2018
Merknad
Tillat solgt tom 12.06.17, tillat brukt tom 12.06.18.
Importør
FELLESKJØPET ROGALAND AGDER
POSTBOKS 208
SENTRUM
4001
STAVANGER
Registreringsinnehaver
NUFARM DEUTSCHLAND GMBH
IM MEDIAPARK 4E
50670
KØLN