Sekator OD

Registreringsnummer: 2023.21
Virksomt stoff
  • Amidosulfuron: 100 g/l
  • Jodsulfuron-metyl natrium: 25 g/L
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Oljebasert dispersjon
Behandlet
27. juni 2023
Godkjent til
31. des. 2024
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2014.30
Godkjent til
27. juni 2023
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME