Aphidoletes-System

Registreringsnummer: 2008.75
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Aphidoletes aphidimyza: 100 %
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Gallmygg
Behandlet
16. sep. 2008
Godkjent til
30. juni 2017
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.75
Godkjent til
30. juni 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR