Danitron 5 SC

Registreringsnummer: 2016.17
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Fenpyroksimat: 53 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
12. mai 2016
Godkjent til
30. apr. 2020
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2016.17
Godkjent til
30. apr. 2020
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
NORDISK ALKALI AB
ADRESSE IKKE ANGITT
9999