Biscaya OD 240

Registreringsnummer: 2008.101.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • tiakloprid: 240 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Oljebasert dispersjon
Behandlet
13. nov. 2008
Godkjent til
3. okt. 2019
Tillatt brukt til
3. feb. 2021
Tillatt solgt til
3. nov. 2020
Merknad
Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.
Biemerking
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.101.14
Godkjent til
3. okt. 2019
Tillatt solgt til
3. nov. 2020
Tillatt brukt til
3. feb. 2021
Merknad
Kan selges tom 03.11.20, brukes tom 03.02.21.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME