Apron XL

Registreringsnummer: 2022.2
Virksomt stoff
  • Metalaksyl-M: 339 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp
Formulering
Emulsjon til beising
Behandlet
11. feb. 2022
Godkjent til
30. juni 2025
Merknad
Direktesåing av frø beiset med Apron XL på friland er ikke tillatt fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021. Apron XL med reg. nr. 2021.18 kan selges, lagres og brukes så lenge reg.nr. 2022.2 er godkjent.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2007.127.14
Godkjent til
23. mars 2021
Tillatt solgt til
31. mai 2021
Tillatt brukt til
31. mai 2021
Merknad
Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.
Registreringsnummer
2021.18
Godkjent til
11. feb. 2022
Tillatt solgt til
30. juni 2023
Tillatt brukt til
30. juni 2023
Merknad
Beisede frø med Apron XL vil bare være tillatt brukt i veksthus fra 1. juni 2021. Apron XL med registreringsnummer 2007.127.14 kan importeres, selges, lagres og brukes frem til og med 31. mai 2021.
Importør
SYNGENTA NORDICS AS NUF
LINNES GÅRD
TUVERUDVEIEN 29
3426
GULLAUG
Registreringsinnehaver
SYNGENTA NORDICS AS
STRANDLODSVEJ 44
DK-2300
KØBENHAVN S