Calypso Spray

Registreringsnummer: 2009.83
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • tiakloprid: 0.15 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Aerosol
Behandlet
19. juni 2009
Godkjent til
31. mars 2016
Hobbybruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2009.83
Godkjent til
31. mars 2016
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME