Nordox 75 WG

Registreringsnummer: 2008.43.19
Virksomt stoff
  • Kopper(I)oksid: 862 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
18. jan. 2008
Godkjent til
31. des. 2024
Merknad
Preparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.
Økologisk landbruk
Vegetert buffersone
Off-label
Minor use
Off label-godkjenninger
Om godkjenningen
Solør- Odal Landbruksrådgivning. Mot tørråte i settepotet.
Godkjent dato
23. sep. 2011
Godkjent til
31. des. 2024
Minor use-utvidelser
Om godkjenningen
Sagaplant AS. Mot svart rotråte i kjerne- og eliteplanter av bringebær, bjørnebær og jordbær i veksthus.
Godkjent dato
8. apr. 2020
Godkjent til
31. des. 2024
Tilleggsetikett
2449_17275
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.43.16
Godkjent til
31. jan. 2020
Tillatt solgt til
1. mars 2020
Tillatt brukt til
-
Merknad
reparater med tidl. reg.nr 2008.43.16 mangler setning med avstandskrav til vann på etiketten. Preparater på lager hos Nordox og distributører må ometiketteres til godkjent etikett med reg. nr. 2008.43.19 innen 1.3.20. Bruk av preparater med reg. nr. 2008.43.16 er tillatt så lenge preparater med reg. nr. 2008.43.19 er godkjent, så lenge sikkerhetssone til vann overholdes: Ikke nærmere enn 30 m i frukt og 10 m i bær.
Importør
NORDOX AS
ØSTENSJØVEIEN 13
0661
OSLO
Registreringsinnehaver
NORDOX AS
ØSTENSJØVEIEN 13
0661
OSLO