Beloukha

Virksomt stoff
  • Pelargonsyre: 680 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Ukjent
Behandlet
26. jan. 2024
Godkjent til
30. juli 2024
Merknad
Midlertidig godkjenning til nedsviing av jordbærutløpere i tidsrommet 01.april - 30. juli 2024, samt å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.
Midlertidig tilatelse
Midlertidige tillatelser
Om godkjenningen
Midlertidig godkjenning til nedsviing av jordbærutløpere i tidsrommet 01.april - 30. juli 2024, samt å lagre preparatet i 12 måneder etter godkjenningsperioden er utløpt.
Godkjent dato
26. jan. 2024
Godkjent til
30. juli 2024
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Godkjent til
23. okt. 2021
Tillatt solgt til
23. okt. 2021
Tillatt brukt til
23. okt. 2021
Merknad
Godkjent dispensasjon for nedvisning av kløverfrøeng for produksjon av såfrø.
Utgåtte midlertidige tillatelser
Godkjent dato
8. mars 2023
Utgått dato
30. juli 2023
Merknad
NLR. Til nedsviing av jordbærutløpere i tidsrommet 01.april - 30. juli 2023.
Godkjent dato
2. aug. 2023
Utgått dato
30. nov. 2023
Merknad
NLR. Til nedsviing av rødkløverfrøeng i tidsrommet 02.08.2023-30.11.2023.
Registreringsinnehaver
CERTIS BELCHIM BV
STADSPLATEU 16
3521 AZ UTRECHT
9999