Keeper L

Registreringsnummer: 2012.23.17
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Diflufenikan: 40 g/l
  • Glyfosat: 250 g/l
Preparat type
Ugrasmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
5. juli 2012
Godkjent til
31. des. 2019
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Merknad
Preparatet går ut 31.12.2019. Imoprt, salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2021.
Hobbybruk
Konsentrat
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2012.23.17
Godkjent til
31. des. 2019
Tillatt solgt til
30. juni 2020
Tillatt brukt til
30. juni 2021
Merknad
Preparatet går ut 31.12.2019. Imoprt, salg og distribusjon er tillatt t.o.m. 30.06.2020. Tillatt brukt t.o.m. 30.06.2021.
Importør
SBM LIFE SCIENCE AB
POSTBOX 13,
245 21 STAFFANSTORP
9999
Registreringsinnehaver
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME