Nissorun

Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • heksytiazoks: 108 g/kg
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Vannløselig pulver
Behandlet
9. okt. 2012
Godkjent til
9. okt. 2012
Merknad
Trukket av Mattilsynet pga. uheldig formuleringsstoff.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Godkjent til
9. okt. 2012
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Merknad
Trukket av Mattilsynet pga. uheldig formuleringsstoff.
Importør
NORGRO AS
POSTBOKS 4144
2307
HAMAR