Prestige FS 370

Registreringsnummer: 2008.71.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Imidakloprid: 120 g/l
  • pencycuron: 250 g/l
Preparat type
Beisemiddel sopp/skadedyr
Formulering
Flytende konsentrat til beising
Behandlet
13. juni 2008
Godkjent til
4. sep. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2018
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Merknad
Siste dag for import, salg, bruk og besittelse er 19. desember 2018.
Biemerking
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.71.14
Godkjent til
4. sep. 2018
Tillatt solgt til
19. des. 2018
Tillatt brukt til
19. des. 2018
Merknad
Siste dag for import, salg, bruk og besittelse er 19. desember 2018.
Importør
BAYER AS - BAYER CROPSCIENCE
POSTBOKS 43
3165
TJØME