API for plantevernmidler

Plantevernmiddeldatabasen består av flere lister over godkjente eller utgåtte plantevernmidler. APIet er tilgjengeligt uten krav for autentisering eller nøkler.
Våre API-er er ikke versjonerte. Vi etterstreber full bakoverkompatibilitet til enhver tid. Eventuelle nye endepunkter vil bli dokumentert på denne siden.

Endepunkter

Endepunktene i APIet følger i stor grad strukturen til listene på nettsiden. APIet er tilgjengeligt på https://api.plantevernmidler.mattilsynet.io

Godkjente kjemiske og mikrobiologiske preparater

Godkjente plantevernmidler

Godkjente nytteorganismer

Godkjente nytteorganismer

Preparater som kan tillates brukt i økologisk landbruk

Preparater som kan tillates brukt i økologisk landbruk

Preparater i en avviklingsperiode

Preparater i en avviklingsperiode

Midlertidige tillatelser

Midlertidige tillatelser

Utgåtte midlertidige tillatelser

Utgåtte midlertidige tillatelser

Preparater og etiketter som ikke lenger er godkjent

Preparater og etiketter som ikke lenger er godkjent

Godkjente hobbypreparater

Godkjente hobbypreparater

Minor use-utvidelser

Minor use-utvidelser

Preparater på off-label

Preparater på off-label

Informasjon om enkelt preparat

Informasjon om et enkelt preparat kan hentes fra /preparat/<id>

Eksempel (Roundup)