Dithane Newtec

Registreringsnummer: 2003.15
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Mankozeb: 770 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
29. apr. 2003
Godkjent til
30. juni 2008
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2003.15
Godkjent til
30. juni 2008
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
NORGESFOR AS
POSTBOKS 8728 YOUNGSTORGET
0028
OSLO
Registreringsinnehaver
DOW AGROSCIENCES DANMARK AS
SORGENFRIVEJ 15
DK-2800
LYNGBY