Floramite 240 SC

Registreringsnummer: 2022.24
Virksomt stoff
  • Rapsolje: 31.8 g/l
  • Bifenazat: 247.5 g/l
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Suspensjonkonsentrat
Behandlet
24. feb. 2009
Godkjent til
15. des. 2025
Merknad
Godkjenningen gjelder bruk på prydplanter i veksthus. Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2009.68.17
Godkjent til
1. juli 2022
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Bruk på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24. Nytt registreringsnummer for Floramite 240 SC til bruk i prydplanter i veksthus: 2022.24
Registreringsnummer
2009.68.17
Godkjent til
1. juli 2022
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Mot veksthusspinnmidd i bringebær, bjørnebær, solbær, rips og stikkelsbær i tunnel og på friland. Bruk av Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Registreringsnummer
2009.68.17
Godkjent til
1. juli 2022
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
NLR v/ Sigrid Mogan mot veksthusspinnmidd og frukttremidd i søtkirsebær på friland, i plasttunnel og under plasttak samt surkirsebær og plomme på friland. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Registreringsnummer
2009.68.17
Godkjent til
1. juli 2022
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving SørØst. Mot spinnmidd i agurk og tomat på friland. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Registreringsnummer
2009.68.17
Godkjent til
1. juli 2022
Tillatt solgt til
1. jan. 2023
Tillatt brukt til
1. jan. 2024
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving. Mot veksthusspinnmidd i bringebær og bjørnebær i veksthus. Floramite 240 SC på friland og i spiselige kulturer avvikles: Siste dato tillatt salg 01.01.23, siste dato tillatt lagring og bruk 01.01.24.
Registreringsinnehaver
UPL HOLDINGA COOPERATIEF UA
ADRESSE IKKE ANGITT
9999