Ridomil Gold MZ Pepite

Registreringsnummer: 2010.3.14
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Mankozeb: 640 g/kg
  • Metalaksyl-M: 39 g/kg
Preparat type
Soppmiddel
Formulering
Vanndispergerbart granulat
Behandlet
13. nov. 2012
Godkjent til
30. jan. 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot soppsjukdommer i vårløk Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Avdriftsreduksjon
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2010.3.14
Godkjent til
30. jan. 2021
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Norsk Landbruksrådgiving Viken. Mot soppsjukdommer i vårløk Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Registreringsnummer
2010.3.14
Godkjent til
31. jan. 2021
Tillatt solgt til
4. juli 2021
Tillatt brukt til
4. jan. 2022
Merknad
Oppdatert med avdriftsreduksjon. Godkjenning utløper 31. januar 2021. Deretter følger en utfasingsperiode: Salg og distribusjon er tillatt frem til og med 4. juli 2021 og videre lagres og brukes frem til og med 4. januar 2022.
Importør
SYNGENTA NORDICS AS NUF
LINNES GÅRD
TUVERUDVEIEN 29
3426
GULLAUG
Registreringsinnehaver
SYNGENTA NORDICS AS
STRANDLODSVEJ 44
DK-2300
KØBENHAVN S