NemaFelt

Registreringsnummer: 2008.22
Preparatet er utgått
Virksomt stoff
  • Steinernema feltiae: 100 %
Preparat type
Skadedyrmiddel
Formulering
Nematode
Behandlet
14. feb. 2008
Godkjent til
31. des. 2017
Økologisk landbruk
Utgåtte godkjenninger/etiketter
Registreringsnummer
2008.22
Godkjent til
31. des. 2017
Tillatt solgt til
-
Tillatt brukt til
-
Importør
VEKSTMILJØ AS
KVÅLKROKEN 4
KVÅL
4323
SANDNES